23 feb. 2014

Godgeklaagde vragen...


Oh, die godgeklaagde vragen

Als goede mensen naar de hemel gaan
omdat U, 'God #ofhoeuookmaarheet’ hen daar belieft
waarom zijn bij hun verscheiden
dan zovelen tot diep in de ziel gegriefd

en als U, om het even in welk land
of welke kant te sneuvelen soldaten kiest
komen  zij dan in hetzelfde 'godenkamp?'
wordt dan het ‘veld van eer’ de compound van de Heer?

O God, ik moet er niet aan denken…
verzamelt U misschien in het geheim
een onzichtbaar leger dat voortaan
eensgezind voor gelijke doelen strijdt

zodat zij, de aardse helden die elkaar
zo wreed het leven ontnamen, nu
hand in hand, als kameraden
op roze wolken de strijd hervatten…?

En Heer, of  #hoezalikUnoemen
waar komen al diegenen in beeld
die we onbedoeld uit het leven rukken
jong en oud, gezond en zonder krukken

is er wellicht een stukje Hemels Paradijs,
waar geen vrouw of kind nog lijdt, zien
zij hun papa’s terug op Uw wolkentapijt,
ach, waarom riep U ze niet allen tegelijk!

en oh god...ik durf het bijna niet te vragen!
schikt U op voor ‘Grote Leiders’ die met
geheven vuist het volk ten dode onderdrukken
is hun asiel bij hen die zij vooruit hebben gestuurd?

die dode demonstranten daar, zo prominent in beeld
a la minute gestreamd door het journaille,
krijgen toch ook een plek? ’t Was waarlijk geen rapaille,
ze streden voor volk en vaderland, net als de rest

Ik zal U eerlijk zeggen, Heer
‘k heb echt geen moeite met ‘t heengaan
van de zieken en de zwakken, want dement
of terminaal zijn is ook niet zo mijn ding

Ach,  als Heer kent U ‘t Heel en Al,
en weet: ‘k zoek antwoorden zonder tal,
maar bovenal vraag ik U begrip als ik
door deze gedachten onontkoombaar flip

ik vrees de dag dat U uw oog op mij laat vallen
omdat Uw onmetelijke Wijsheid mij beklemt
vergeef me alstublieft, ik maak nu eerst een ommetje
maar smeek recht uit mijn hart: voor mij geen b...ommetje!

©gerdahulsebos
  23-02-2014

2 opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.